Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка мале вреднсоти: Набавка медицинских средстава/санитетског материјала ЈН 1/16.pdf

docxЈавна набавка мале вреднсоти: Набавка медицинских средстава/санитетског материјала ЈН 1/16 верзија у word-у.docx

pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА - САНИТЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/16.pdf

pdfОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА - САНИТЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/16.pdf

pdfИсправак Одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вреднсоти: Набавкас медицинских средстава/санитетских материјала ЈН 1/16.pdf

pdfОбавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 1 16.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Labra.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Adoc.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Intrex.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Metreco.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Omni.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору PharmaSwiss.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Phoenix.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Sinofarm.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Superlab.pdf