Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка у отвореном поступку: Набавка резервних делова за возила ЈН број 2/16.pdf

pdfИзмена и допуна конкурсне документације.pdf

pdfpПречишћен текст - конкурсне документацје за ЈН 2/16.pdf

pdfОдлука о додели уговора за ЈН број 2/16.pdf

pdfИсправка одлуке о додели уговора број 6885 од 09.05.2016. године за ЈН 2/16.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 1 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 2 -  Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 3 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 4 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 5 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 6 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 7 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 8 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 9 - Н Гласс Сервице 26.05.2016.pdf