Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Едукација за здравствене раднике

Још чланака...

 1. РЕДОСЛЕД ПРЕХОСПИТАЛНИХ МЕРА ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ КОД ОДРАСЛИХ
 2. СЕСТРИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ПРОВОЂЕЊУ МЕРА УЗНАПРЕДОВАЛИХ РЕАНИМАЦИОНИХ ПОСТУПАКА КОД ОДРАСЛИХ
 3. СТАНДАРДИ У ПРУЖАЊУ ОСНОВНИХ РЕАНИМАЦУИОНИХ МАРА И УПОТРЕБИ АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ ОСОБА – ПРЕПОРУКЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ
 4. ОСНОВНЕ РЕАНИМАЦИОНЕ МАРЕ И УПОТРЕБА АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ – НОВЕ ПРЕПОРУКЕ 2015 – 2020.
 5. ПРУЖАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОМ ИЛИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНОМ ДЕТЕТУ
 6. AБЦДE ПРOTOКOЛ OСНOВНИХ РEAНИMAЦИOНИХ MEРA КOД OДРAСЛИХ
 7. ПРEХOСПИTAЛНO ЗБРИЊAВAЊE TEШКO ПOВРEЂEНИХ
 8. УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У ЗБРИЊАВАЊУ ПОВРЕЂЕНИХ ОСОБА
 9. ЗБРИЊАВАЊЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ
 10. УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У ПРЕХОСПИТАЛНОМ ЗБРИЊАВАЊУ КРВАРЕЊА
 11. СЕСТРИНСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ТРЕТМАНУ ОСОБА СА ДОМИНАНТНОМ ТРАУМОМ КИЧМЕНОГ СТУБА
 12. САВРЕМЕНО ЛЕЧЕЊЕ СРЧАНИХ АРИТМИЈА