Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Курсеви

РЕДОСЛЕД ПРЕХОСПИТАЛНИХ МЕРА ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ КОД ОДРАСЛИХ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-509/2016-01 од 19.08.2017.
КУРС: РЕДОСЛЕД ПРЕХОСПИТАЛНИХ МЕРА ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ КОД ОДРАСЛИХ
Број акредитације: А-1-1805/17
Циљна група: лекари, медицинске сестре, здравствени техничари
Време трајања курса: -
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 5.000,оо динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
29-30.08.2017. у 9h
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

СЕСТРИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ПРОВОЂЕЊУ МЕРА УЗНАПРЕДОВАЛИХ РЕАНИМАЦИОНИХ ПОСТУПАКА КОД ОДРАСЛИХ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-509/2016-01
Датум: 03.03.2016. гoдине
КУРС: СЕСТРИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ПРОВОЂЕЊУ МЕРА УЗНАПРЕДОВАЛИХ РЕАНИМАЦИОНИХ ПОСТУПАКА КОД ОДРАСЛИХ
Број акредитације: Д-1-69/16
Циљна група: медицинске сестре-техничари
Време трајања курса: 12 сати 30 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 5.000,оо динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
 Термини одржавања биће накнадно објављени
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

СТАНДАРДИ У ПРУЖАЊУ ОСНОВНИХ РЕАНИМАЦУИОНИХ МАРА И УПОТРЕБИ АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ ОСОБА – ПРЕПОРУКЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. гoдине
КУРС: СТАНДАРДИ У ПРУЖАЊУ ОСНОВНИХ РЕАНИМАЦУИОНИХ МАРА И УПОТРЕБИ АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ ОСОБА – ПРЕПОРУКЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ
Број акредитације: Д-1-851/16
Циљна група: медицинске сестре и здравствени техничари
Време трајања курса: 6 сати и 35 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 4.200,86 динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
27.2.2017.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

ОСНОВНЕ РЕАНИМАЦИОНЕ МАРЕ И УПОТРЕБА АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ – НОВЕ ПРЕПОРУКЕ 2015 – 2020.

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. гoдине
КУРС: ОСНОВНЕ РЕАНИМАЦИОНЕ МАРЕ И УПОТРЕБА АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ 
– НОВЕ ПРЕПОРУКЕ 2015 – 2020.
Број акредитације: А-1-1660/16
Циљна група: медицинске сестре и здравствени техничари
Време трајања курса: 6 сати и 35 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 4.200,86 динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
27.02.2017.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

ПРУЖАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОМ ИЛИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНОМ ДЕТЕТУ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. гoдине
КУРС: ПРУЖАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОМ ИЛИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНОМ ДЕТЕТУ
Број акредитације: А-1-1661/16
Циљна група: лекари
Време трајања курса: 6 сати и 30 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 1.750,00 динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
31.03.2017.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву