Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2506/2017-01 од 18.08.2018.
КУРС: АБЦДЕФ РЕДОСЛЕД ПРЕХОСПИТАЛНИХ МЕРА ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ КОД ОДРАСЛИХ
Број акредитације: A-1-1806/17
Циљна група: лeкaри и мeдицинскe сeстрe – здрaвствeни тeхничaри
Време трајања курса: 6 сaти 35 мин
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: зa зaпoслeнe у Зaвoду грaтис, зa oстaлe 3.560,00 динaрa бeз пдв–a

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
jeднoднeвни курс   
13.12.2017.гoд.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com