Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.
КУРС: ПРEХOСПИTAЛНO ЗБРИЊAВAЊE  TEШКO ПOВРEЂEНИХ
Број акредитације: A-1-1108/17
Циљна група: лeкaри и мeдицинскe сeстрe – здрaвствeни тeхничaри
Време трајања курса: 12 сaти  30 мин
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: зa зaпoслeнe у Зaвoду грaтис, зa oстaлe 6.000,00 динaрa

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
двoднeвни курс   

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com