Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-509/2016-01
Датум: 03.03.2016. гoдине
КУРС: СЕСТРИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ПРОВОЂЕЊУ МЕРА УЗНАПРЕДОВАЛИХ РЕАНИМАЦИОНИХ ПОСТУПАКА КОД ОДРАСЛИХ
Број акредитације: Д-1-69/16
Циљна група: медицинске сестре-техничари
Време трајања курса: 12 сати 30 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 5.000,оо динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
 Термини одржавања биће накнадно објављени
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com