Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. гoдине
КУРС: СТАНДАРДИ У ПРУЖАЊУ ОСНОВНИХ РЕАНИМАЦУИОНИХ МАРА И УПОТРЕБИ АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА КОД ОДРАСЛИХ ОСОБА – ПРЕПОРУКЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ
Број акредитације: Д-1-851/16
Циљна група: медицинске сестре и здравствени техничари
Време трајања курса: 6 сати и 35 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 4.200,86 динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
27.2.2017.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com