Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Брoј: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. гoдине
КУРС: ПРУЖАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОМ ИЛИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНОМ ДЕТЕТУ
Број акредитације: А-1-1661/16
Циљна група: лекари
Време трајања курса: 6 сати и 30 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 1.750,00 динара без ПДВ-а

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
31.03.2017.
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com