Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Позвати Хитну Помоћ уколико:

  • унесрећени је био изложен веома ниској спољашњој температури воде (утопљеници), или ваздуха, изгледа беживотно (не реагује на благо дрмање рамена и дозивање, не дише, не помера се, хладна кожа, широке зенице)
  • унесрећени је поспан, конфузан, има смањену концентрацију и лоше просуђује (нпр. скида одело), а био је изложен ниској спољашњој температури
  • унесрећени има тешкоће са дисањем или успорено дише, а био је изложен ниској спољашњој температури
  • температура тела је испод 32 Ц°
  • болесник је непокретан, па је тиме доведен у опасности од још већег хлађења