Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Позвати Хитну Помоћ уколико:

  • унесрећени је без свести, тј. не реагује на благо дрмање рамена и на гласно постављено питање: "Да ли сте добро?"
  • постоји озбиљна претња или покушај самоубиства (оружјем, вешањем, самонаношење повреда које воде масовном губитку крви, скок са висине, предозирање лековима, хемикалијама, гасовима...)
  • особа је агресивна према околини