Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Председник

Др Будислава Димковић

Члан
Др Нада Емиш - Вандлик

Члан
Др Весна Радовић

Члан
Александар Ђорђевић, дипл. правник

Члан
Софија Илић, дипл. правник