Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Kursevi

REDOSLED PREHOSPITALNIH MERA VIŠE ŽIVOTNE POTPORE KOD ODRASLIH

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-509/2016-01 od 19.08.2017.
KURS: REDOSLED PREHOSPITALNIH MERA VIŠE ŽIVOTNE POTPORE KOD ODRASLIH
Broj akreditacije: A-1-1805/17
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: -
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 5.000,00 dinara bez PDV-a

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

Prvo održavanje kursa je 29-30.08.2017. u 9 h
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

SESTRINSKE PROCEDURE U PROVOĐENjU MERA UZNAPREDOVALIH REANIMACIONIH POSTUPAKA KOD ODRASLIH

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-509/2016-01
Datum: 03.03.2016. godine
KURS: SESTRINSKE PROCEDURE U PROVOĐENjU MERA UZNAPREDOVALIH REANIMACIONIH POSTUPAKA KOD ODRASLIH
Broj akreditacije: D-1-69/16
Ciljna grupa: medicinske sestre-tehničari
Vreme trajanja kursa: 12 sati 30 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 5.000,oo dinara bez PDV-a

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

 Termini održavanja biće naknadno objavljeni
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

PRUŽANjE PROFESIONALNE PRVE POMOĆI KRITIČNO OBOLELOM ILI TEŠKO POVREĐENOM DETETU

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2768/2016-01
Datum: 18.08.2016. godine
KURS: PRUŽANjE PROFESIONALNE PRVE POMOĆI KRITIČNO OBOLELOM ILI TEŠKO POVREĐENOM DETETU
Broj akreditacije: A-1-1661/16
Ciljna grupa: lekari
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 30 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 1.750,oo dinara bez PDV-a

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

31.03.2017.
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

OSNOVNE REANIMACIONE MARE I UPOTREBA AUTOMATSKOG SPOLjAŠNjEG DEFIBRILATORA KOD ODRASLIH – NOVE PREPORUKE 2015 – 2020.

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2768/2016-01
Datum: 18.08.2016. godine
KURS: OSNOVNE REANIMACIONE MARE I UPOTREBA AUTOMATSKOG SPOLjAŠNjEG DEFIBRILATORA KOD ODRASLIH
– NOVE PREPORUKE 2015 – 2020.
Broj akreditacije: A-1-1660/16
Ciljna grupa: lekari
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 35 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 4.200,86 dinara bez PDV-a

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

27.02.2017.
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

STANDARDI U PRUŽANjU OSNOVNIH REANIMACUIONIH MARA I UPOTREBI AUTOMATSKOG SPOLjAŠNjEG DEFIBRILATORA KOD ODRASLIH OSOBA – PREPORUKE IZ 2015. GODINE

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2768/2016-01
Datum: 18.08.2016. godine
KURS: STANDARDI U PRUŽANjU OSNOVNIH REANIMACUIONIH MARA I UPOTREBI AUTOMATSKOG SPOLjAŠNjEG DEFIBRILATORA KOD ODRASLIH OSOBA – PREPORUKE IZ 2015. GODINE
Broj akreditacije: D-1-851/16
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 35 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 4.200,86 dinara bez PDV-a

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

27.2.2017.
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU