Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

ON-line testovi

ZBRINjAVANjE TEŠKO POVREĐENIH

grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-1811/2016-01
Datum: 23.05.2016. godine
ON LINE TEST: ZBRINjAVANjE TEŠKO POVREĐENIH
Broj akreditacije: A-1-1135/16
Ciljna grupa: lekari
Vreme trajanja KE: 6 sati učenja, 90 min. rešavanje testa
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 5 (pet)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, ostali 1.500 dinara sa PDV-om

ЕLEKTRONSAKA PRIJAVA ZA ТEST

Kliknite ovde

SESTRINSKE INTERVENCIJE U TRETMANU OSOBA SA DOMINANTNOM TRAUMOM KIČMENOG STUBA

grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2580/2015
Datum: 18.08.2015. godine
ON LINE TEST: SESTRINSKE INTERVENCIJE U TRETMANU OSOBA SA DOMINANTNOM TRAUMOM KIČMENOG STUBA
Broj akreditacije: D-1-1570/15
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja KE: 6 sati učenja, 90 min. rešavanje testa
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 10 (deset)
Cena KE: za zaposlene u Zavodu gratis, ostali 1.500 dinara sa PDV-om

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA TEST

Kliknite ovde

ULOGA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U PREHOSPITALNOM ZBRINjAVANjU KRVARENjA

grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-01-3890/2015
Datum: 17.11.2015. godine
ON LINE TEST: ULOGA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U PREHOSPITALNOM ZBRINjAVANjU KRVARENjA
Broj akreditacije: D-1-1766/15
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja KE: 6 sati učenja, 90 min. rešavanje testa
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 10 (deset)
Cena KE: za zaposlene u Zavodu gratis, ostali 1.500 dinara sa PDV-om

ЕLEKTRONSKA PRIJAVA ZA ТEST

Kliknite ovde

ULOGA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U ZBRINjAVANjU POVREĐENIH OSOBA

grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-01-3890/2015 od 17.11.2015. godine
ON LINE TEST: ULOGA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U ZBRINjAVANjU POVREĐENIH OSOBA
Broj akreditacije: D-1-1765/15
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja KE: 6 sati učenja, 90 min. rešavanje testa
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 10 (deset)
Cena KE: za zaposlene u Zavodu gratis, ostali 1.500 dinara sa PDV-om

ЕLEKTRONSAKA PRIJAVA ZA ТEST

Kliknite ovde