Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Stručni sastanci

SAVREMENO LEČENjE SRČANIH ARITMIJA

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2768/2016-01
Datum: 18.08.2016. godine
STRUČNI SASTANAK: SAVREMENO LEČENjE SRČANIH ARITMIJA
Broj akreditacije: A-1-1662/16
Ciljna grupa: lekari
Vreme trajanja KE: 1 sat
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 1 (jedan)
Cena KE: za zaposlene u zavodu gratis, za ostale 500 dinara sa PDV-om

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

 Biće naknadno objavljen
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU