Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata imale 259 intervencija, od čega je 87 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 133 puta, od čega je 68 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala 6 intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 108 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 94 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 50 građana. U ambulantama Zavoda u toku dana pregledano je 47 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 115 puta od čega je 19 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala pet intervencija. Dve transportne ekipe su imale 19 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 90 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 38 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 44 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489