Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata imale 260 intervencija, od čega su 94 intervencije bile na javnim mestima. U toku dana, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 146 puta, od čega su 73 intervencije bile na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala 6 intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 83 transportne intervencije. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 120 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 42 građana. U ambulantama Zavoda u toku dana pregledano je 58 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 104 puta od čega je 21 intervencija bila na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala četiri intervencije. Dve transportne ekipe su imale 11 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 32 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 55 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledan je 31 pacijent.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489