Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata imale 268 intervencija, od čega je 87 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 143 puta, od čega je 51 intervencija bila na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala pet intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 74 transportne intervencije. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 86 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 32 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 57 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 117 puta od čega je 36 intervencija bila na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala tri intervencije. Dve transportne ekipe su imale 21 transportnu intervenciju. Na telefonima za savete za decu našim lekarima se obratilo 45 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 28 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489