Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 258 puta, od čega je 57 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 143 puta, čega su 43 intervencije bile na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala 8 intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 88 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 129 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 45 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 40 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 104 puta od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala tri intervencije. Tri transportne ekipe su imale 16 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratio 81 građanin, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 68 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 33 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489