Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 240 puta, od čega je 61 intervencija bila na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 145 puta, čega su 52 intervencije bile na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala pet intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 87 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 109 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 52 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 45 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 90 puta od čega je 9 intervencija bilo na javnim mestima. Dve transportne ekipe su imale 15 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 78 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 43 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 25 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489