Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 231 puta, od čega je 58 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 136 puta, čega je 46 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala pet intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 74 transportne intervencije. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 103 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratio 31 građanin. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 47 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 87 puta od čega je 12 intervencija bilo na javnim mestima. Dve transportne ekipe su imale 11 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 85 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 53 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 36 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489