Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 232 puta, od čega je 61 intervencija bila na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 126 puta, čega su 44 intervencije bile na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala četiri intervencije. Deset transportnih ekipa je imalo 68 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 115 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 50 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 48 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 97 puta od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Dve transportne ekipe su imale 18 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 60 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 52 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 36 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489