Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 255 puta, od čega je 85 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 133 puta, čega je 59 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala 6 intervencija. Deset transportnih ekipa je imalo 93 transportne intervencije. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratio 121 građanin, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 28 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 45 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 113 puta od čega je 26 intervencija bilo na javnim mestima. Dve transportne ekipe su imale 19 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 58 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 55 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 33 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489