Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 195 puta, od čega je 45 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 21 lekarska ekipa je intervenisala 85 puta, čega su 24 intervencije bile na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala jednu intervenciju. Sedam transportnih ekipa je imalo 26 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 83 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 44 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 22 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 105 puta od čega je 21 intervencija bila na javnim mestima. Dve transportne ekipe su imale 11 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 62 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 62 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 32 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489