Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

logo194

Ekipe Hitne pomoći su u protekla 24 sata intervenisale 207 puta, od čega je 36 intervencija bilo na javnim mestima. U toku dana, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 114 puta, čega je 29 intervencija bilo na javnim mestima. Jedna dečija ekipa je imala četiri intervencije. Tri transportne ekipe su imale 22 transportne intervencije. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 100 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 63 građana. U ambulantama  Zavoda u toku dana pregledano je 26 pacijenata. U toku noći, 20 lekarskih ekipa je intervenisalo 87 puta od čega je 7 intervencija bila na javnim mestima. Tri transportne ekipe su imale 7 transportnih intervencija. Na telefonima za savete za odrasle našim lekarima se obratilo 72 građana, a za savete za decu našim lekarima se obratilo 48 građana. U ambulantama Zavoda u toku noći pregledano je 32 pacijenata.

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489