Координатор одсека: др Мирела Наћић

Главни техничар одсека: мт Владимир Вешковић

Број телефона одсека: 

e-mail:

Одсек за пријем и обраду налога за интервенције, у даљем тексту Call центар (194), функцијално припадају Сектору здравствене оперативе. Њиме руководи и за његов рад је одговоран начелник и координатор сектора за пријем и обраду налога за интервенције.

У Call центру (194) се примају и обрађују (дистрибуирају) налози за хитне медицинске интервенције и налози за санитетски превоз.

Сви упућени телефонски позиви се снимају из разлога безбедности како грађана, тако и запослених у ГЗЗХМП Београд. Наведени снимци се чувају у бази података ГЗЗХМП Београд. Исти могу бити обрађени у транскрипте само по налогу директора, помоћника директора и начелника Call центра.

Путем посебних телефонских линија пружају се савети одраслима и деци.

Оператери Call центар-а (194) по месечном распореду рада чине доктори медицине-специјалисти, доктори медицине и медицинске сестре-техничари.

Доктори медицине-специјалисти и доктори медицине врше тријажу позива, одређују степен хитности и дају савете. Медицински техничари-сестре врше пријем налога за саниетски превоз и по налогу доктора медицине налоге II реда хитности. Медицински техничари-сестре примају самостално искључиво налоге I реда хитности (саобраћајна незгода, политрауме, јавне позиве…).

Сви оператери у Coll центр-у (194) дужни су да у најкраћем могућем интервалу обаве разговор са позиваоцем, (тј. тријажу позива), а нарочито у случајевима када их на то упозорава начелник или координатор службе здравствене опоеративе, како би се избегла ситуација нагомилавања позиваоца, чији индикатор се очитава на монитору Координатора смене.

Примљени налози су по индексу ургентног збрињавања подељени у три категорије и то:

  • I реда хитности (црвени),
  • II реда хитности (жути) и
  • III ред хитности (зелени).

Примљени налози у Call центру (194) прослеђују се диспечерском центру на даљу реализацију.

Диспечерски центар чине начелник смене, координатор и диспечери. Сви запослени у диспечерском центру одговорни су начелнику смене.

Дистрибуција налога врши се искључиво на основу степена хитности примљених позива, као и на основу редоследа о времену пријема.

Налог I реда хитности (црвени) даје се на реализацију „одмах“. У случају да се све екипе налазе на реализацији налога, начелник и координатор службе здравствене оперативе дужни су да контактирају позиваоца како би стекли ближи увид о тренутном стању пацијента и пружили савет за неопходну помоћ до доласка екипе.

Приликом давања налога на реализацију диспечер је дужан да саопшти екипи време пријема и време предаје налога.

Налози II реда хитности (жути) дају се на реализацију одмах уколико постоје слободне екипе, при чему се узима у обзир процена удаљености екипа, време њиховог задржавања, као и здравствено стање пацијената.

У случају ургенције или погоршања стања пацијента начелник и координатор здравствене оперативе дужни су да налог II реда хитности преиначе у налог I реда хитности.

Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).