Курсеви

СЕМИНАР: ПРИНЦИПИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018.године
СЕМИНАР: ПРИНЦИПИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРВЕ ПОМОЋИ У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ
Број акредитације: А-1-2509/18
Циљна група: лекари, стоматолози, медицинске сестре, здравствени техничари
Време трајања курса: 6 сати и 50 минута
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 2.124,00 динара

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА    
 
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

ПРИНЦИПИ ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ ОДРАСЛИХ НА ПРЕХОСПИТАЛНОМ НИВОУ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018.
КУРС: ПРИНЦИПИ ВИШЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ ОДРАСЛИХ НА ПРЕХОСПИТАЛНОМ НИВОУ
Број акредитације: А-1-1842/18
Циљна група: лекари, медицинске сестре, здравствени техничари
Време трајања курса: 12 сати 30 мин.
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: за запослене у Заводу гратис, за остале 6.000,оо динара

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА   
Дводневни курс
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

ПРИНЦИПИ ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ ОДРАСЛИХ НА ПРЕХОСПИТАЛНОМ НИВОУ И УПОТРЕБА АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2275/2018-01
Датум: 21.08.2018. године
КУРС: ПРИНЦИПИ ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТПОРЕ ОДРАСЛИХ НА ПРЕХОСПИТАЛНОМ НИВОУ И УПОТРЕБА АУТОМАТСКОГ СПОЉАШЊЕГ ДЕФИБРИЛАТОРА
Број акредитације: A-1-1841/18
Циљна група: лeкaри и мeдицинскe сeстрe – здрaвствeни тeхничaри, фармацеути
Време трајања курса: 6 сaти 35 мин
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: зa зaпoслeнe у Зaвoду грaтис, зa oстaлe 4.200,86 динaрa

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
jeднoднeвни курс   
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

ПРEХOСПИTAЛНO ЗБРИЊAВAЊE TEШКO ПOВРEЂEНИХ

 grb

Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017.
КУРС: ПРEХOСПИTAЛНO ЗБРИЊAВAЊE  TEШКO ПOВРEЂEНИХ
Број акредитације: A-1-1108/17
Циљна група: лeкaри и мeдицинскe сeстрe – здрaвствeни тeхничaри
Време трајања курса: 12 сaти  30 мин
Број остварених бодова за полазнике: 6 (шест)
Цена курса: зa зaпoслeнe у Зaвoду грaтис, зa oстaлe 6.000,00 динaрa

ТЕРМИН/И 
ОДРЖАВАЊА
двoднeвни курс   

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА  

Кликните за пријаву

Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).
Прихватам Одбијам