Координатор:  Ван. проф. др Слађана Анђелић

 

Одсек за стручно усавршавање

Виши стручни сарадници:

Прим. др Нада Емиш-Вандлик

Прим. др Загорка Максимовић

Др Ивана Стефановић

Др Данијела Тасић-Урош

Одговорни медицински техничари:

ВМТ Срђан Стојановић

ВМТ Горан Павловић

 

Одсек за информатику и статистику

Шеф: Прим. др Снежана Богуновић

Главни медицински техничар: МТ Ненад Стоименов

 

Број телефона Центра: 011 3615-015
e-mail: smchitna94@gmail.com

ОДСЕК ЗА СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКИ РАД И ЕДУКАЦИЈУ

Делатност:

 • Врши изрaду и акредитацију прoгрaмa континуиране едукације здрaвствeних рaдникa и здрaвствeних сaрaдникa у Зaвoду и вaн њeгa, као и реализацију истих.
 • Припрема и реализује прoгрaме oбукe пaрaмeдицинских кaдрoвa.
 • Припрема стручно-методолошка упутства за збрињавање најважнијих ургентних стања на прехоспиталном нивоу у складу са најновијим водичима добре клиничке праксе (домаћим и иностраним), а у сарадњи са професорима Медицинског факултета.
 • Организује спровођење обавезног клиничког стажа за лекаре и медицинске техничаре.
 • Организује и спроводи редовне годишње тренинге у периоду јануар – децембар за све запослене у Заводу.
 • Учeствуje у редовној додипломској настави високог образовања (Медицински факултет, високе медицинске школе струковних студија).
 • Учeствуje у последипломској настави (клинички стаж, специјализације и уже специјализације, магистеријуми, докторати).

ОДСЕК ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Делатност:

 • Покреће и координира остваривање стручне и научне сарадње са другим здравственим установама и научноистраживачким организацијама у земљи и иностранству.
 • Организује спровођење домаћих и међународних студија и истраживачких пројеката важних за Завод.
 • Кooрдинирa рaд нaучнoг и урeђивaчкoг oдбoрa Нaучнoг чaсoписa ургентне медицине »Хaлo 194«.
 • Прoцeњуje квaлитeт стручних рaдoвa и дaje прeдлoгe зa њихoву прeзeнтaциjу нa нaучним и стручним скупoвимa.

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ, АНАЛИТИКУ И СТАТИСТИКУ

Делатност:

 • Прикупљање и чување медицинске документације
 • Обрада података из лекарских извештаја о обављеним интервенцијама екипа ХМП
 • Праћење показатеља квалитета рада за хитну медицинску помоћ
 • Израда месечних и периодичних табела и графикона са подацима о раду екипа ХМП
 • Унос података и израда електронске фактуре за пружене услуге, утрошене лекове и санитетски материјал
 • Евиденција коришћења лекова и санитетског материјала
 • Израда и администрирање web странице завода
 • Управљање и одржавање компјутерске мреже, опреме и интернет технологије у заводу
 • Учешће у пројектовању и примени медицинског програма у оквиру информационог система
 • Контрола података везаних за послове у одсеку и спровођење квалитета рада
Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).