Дневни извештај Градског завода за хитну медецинску помоћ

Датум: 25.10.2021.

СТАЊЕ НА РФЗО:
301.960,45
 остало  
 ПРИЛИВ:  
 ПЛАТЕ  
 ПРЕВОЗ   
ЕНЕРГЕНТИ  
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  
ЛЕКОВИ  
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  
НАКНАДА  
ОДЛИВ  
 - ПЛАТЕ  
- ПРЕВОЗ

 

 - ЕНЕРГЕНТИ  
 - МАТЕРИЈАЛНИ ТРOШКОВИ  
 - ЛЕКОВИ  
 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  
НАКНАДА  44.107,00
22.10.2021. 257.853,45

 

Финансијски извештај

pdfПлан финансијског пословања за 2015.pdf

pdfИзвршење финансијског пословања.pdf

,pdfОдлука.pdf

pdfЗавршни рачун за 2015.pdf

pdfПлан финансијског пословања за 2016.pdf

pdfПлан финансијског пословања за 2017.pdf

pdfИзвештај о финансијском пословању за 2016.pdf

pdfПлан финансијског пословања за 2017 - измене и допуне 1.pdf

pdfИзвршење финансијског плана ГЗЗХМП Београд за период за првих 6 месеци 2017 године.pdf

pdfИзвршење финансијског плана ГЗЗХМП Београд за период за првих 9 месеци 2017 године.pdf

pdfИзмена и допуна плана финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2017 годину од 11 12 2017.pdf

pdfИзвештај о финансијском пословању ГЗЗХМП Београд за 1-12 2017 године број 2913 од 07 03 2018.pdf

pdfИзмене и допуне Плана финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2018 годину бр 3188 од 13 03 2018.pdf

pdfПлан финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2018 годину бр 1415 од 02 02 2018 године.pdf

pdfИзвршење финансијског плана ГЗЗХМП Београд за период првих 6 месеци 2018 године.pdf

pdfИзмене и допуне плана финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2018 годину бр 8136 од 16 07 2018.pdf

pdfИзвршење финансијског плана ГЗЗХМП Београд за период првих 9 месеци 2018 године.pdf

pdfПлан финансијског пословања за 2018 годину ГЗЗХМП Београд Измене и допуне 3.pdf

pdfИзмене и допуне Плана финансијског пословања ГЗЗХМП Београд према Предлогу број 14454 од 12 12 2018.pdf

pdfПлан финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2019 годину бр 653 од 22 01 2019.pdf

pdfФинансијски дневни извештаји ГЗЗХМП Београд за период 11 - 19 02 2019.pdf

pdfФинансијски дневни извештај ГЗЗХМП Београд за 21 02 2019.pdf

jpgФинансијски дневни извештај ГЗЗХМП Београд за 25 02 2019.jpg

jpgФинансијски дневни извештај ГЗЗХМП Београд за 26 02 2019.jpg

pdfФинансијски дневни извештај ГЗЗХМП Београд 27 02 2019.pdf

pdfФинансијски дневни извештај ГЗЗХМП Београд 28 02 2019.pdf

pdfИзвештај о извршењу буџета за 2018-ту годину.pdf

pdfИзвештај о финансијском пословању и Извршењу финансијског плана ГЗЗХМП Београд за 2018 годину број 3007 и 3007/1 од 18 03 2019 г.pdf

pdfИзвештај о извршењу буџета у периоду од 01 01 2019 - 31 03 2019.pdf

pdfПлан финансијског пословања за 2019 год ГЗЗХМП Београд Измене и Допуне 1.pdf

pdfНедељни финансијски извештај ГЗЗХМП Београд.pdf

pdfНедељни финансијски извештај ГЗЗХМП Београд 12 08.pdf

pdfПлан финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за пероид 1-6 2019 год број 8669 од 29 07 2019.pdf

pdfИзмене и допуне 2 Плана финансијског пословања ГЗЗХМП Београд број 8870 од 01 08 2019.pdf

pdfНедељни финансијски извештај ГЗЗХМП Београд 19 08 2019.pdf

pdfПреглед срестава ГЗЗХМП Беорад 25 11 2019.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 02 12 2019.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 09 12 2019.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 16 12 2019.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 23 12 2019.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 13 01 2020.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 20 12 2020.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 27 01 2020.pdf

pdfПреглед средстава ГЗЗХМП Београд 03 02 2020.pdf

pdfПлан финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2020 годину бр. 1165 од 29.01.2020.pdf

pdfИзвештај о извршењу буџета у периоду од 01.12.2019-31.12.2019.pdf

pdfИзмене и допуне Финансијског плана ГЗЗХМП Београд број 4885 од 27.05.2020.pdf

pdfИзвештај о извршењу финансијског плана за I-VI 2020.pdf

pdfПлан финансијског пословања ГЗЗХМП Београд за 2021 годину бр. 605 од 25.01.2021.pdf

pdfИзвештај о извршењу буџета у периоду од 01.12.2019 - 31.12.2020.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт Инфо

01

Градски завод за хитну медицинску помоћ

Адреса

Франше Д'епереа 5
Београд

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Телефон

+381 11 36 15 001

Факс

+ 381 11 36 13 489

Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).