Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд је регионални лидер у области прехоспиталне ургентне медицине. Пружа медицинске услуге за преко 1.600.000 становника на подручју 11 градских општина (око 1.500км²) у области збрињавања тешко повређених и критично оболелих. Своје организационо устројство заснива на начелима брзе и ефикасне медицинске помоћи базиране на универзалним начелима – доктринарним ставовима ургентне медицине. Ургентна медицина нису само хитна стања која се дешавају као последица несрећа у цивилним или рањавања у ратним условима. Она покрива и широк дијапазон патологије с карактеристиком хитности унутар свих медицинских дисциплина (интернистичке, хируршке, уже трауматолошке и друге) где је неопходно збрињавати пацијенте према степену хитности. Да би се квалитетно и функционално организирао овај сегмент здравствене делатности, пре свега нужно је осигурати адекватну едукацију здравствених радника према свим типовима сложености (степену едукације), што је делом и регулирано постојећим законским актима која се баве овим питањем.

Завод у свом раду полази од начела – здравље и добробит наших корисника услуга је наш приоритет. Ми смо професионалци који сваком кориснику приступамо са разумевањем и саосећањем поштујићи његова права и достојанство.

Запослени Завода су високо квалификовани професионалци у свом позиву и специјално обучени за пружање хитне медицинске помоћи, на месту повређивања или обољевања, корисницима услуга на територији града Београда.

Завод данас броји преко 900 запослених од чега око 60% чине здравствени радници. Лекарску структуру чине преко 250 доктора медицине, претежно опште медицине, специјалисти ургентне, опште и интерне медицине.Међу запосленим лекарима преко 100 њих има звање специјалиста, међу којима је највише заступљено специјалиста ургентне медицине. Од укупног броја запослених у Заводу око 30% (преко 270) чине струковне медицинске сестре-техничари, виши и средњи медицински техничари.Међу струковним медицинским сестрама-техничарима Завод има и медицинских сестара-техничара са специјализацијом из области анестезије и реанимације. Изузетно велику подршку медицинком делу тима у екипи пружају возачи санитетског возила, који су завршили посебну циљану едукацију, у Центру за стручно-методолошки рад едукавију Завода.

Завод, својим корисницима, на годишњем нивоу пружи близу 1.000.000 здравствених услуга. Ради се у сменама по 12 сати и у оквиру једне смене успостави се око 1.600 контаката преко »Call-centra«, а од тога се реализује око 150 ургентних интервенција, што значи око 300 интервенција у току 24 сата. У сваком моменту у процесу рада укључене су 23 лекарске екипе, и једна специјализована педијатријска лекарска екипа, које су стратешки распоређене широм града у 15 станица на 11 градских општина, ради бржег стизања на место интервенције.Годишњи број реализованих лекарских интервенција се креће у просеку око 95.000 на терену, а укупно са интервенцијама у амбулантама, услугама санитетског транспорта и превоза болесника на хемодијализу и другим ангажовањима се оствари преко 300.000 интервенција. Годишње се оствари близу 4.000.000 пређених километара.

МИСИЈА

Основна мисија Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд је да правовремено и адекватно одреагујемо на потребе и зхтеве својих корисника, најрационалнијим пружањем високо квалитетних здравствених услуга у складу са савременим професионалним стандардима и реалним могућностима у циљу постизања најбољих могућих исхода по здравље. Поред унапређења и очување здравља, што је општи циљ рада здравствене службе, циљеви којима се тежи су информисан и задовољан и корисник и здравствени радник. То се постиже кроз континуирану едукацију запослених, унапређење вештина комуникације, увођење нових технологија и информационог система, затим обнављање и иновирање медицинских апарата и друге опреме, реновирање и уређење радног простора, контролу и обезбеђење услова за сигуран рад...

ВИЗИЈА

Визија Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд је ефикасна, рационална, савремена здравствена заштита са акцентом на ванболничкој ургентној медицини, омогућавање, уз подршку система, свеобухватне, интегрисане, ефикасне и квалитетне здравствене заштите, кроз тимски рад, професионално уважавање и партнерски однос са корисницима. Успостављање сарадње са свим актерима локалне самоуправе, партнерство са заједницом и субјектима финансијске подршке, а све у циљу очувања и унапређења здравља и живота корисника.

Лидерство и иновације

Као лидер у области прехоспиталне ургентне медицине у региону, се поносимо иновацијама и усклађивањем најновијих достигнућа у медицини и технологији, доносећи врхунске резултате у збрињавању корисника.

Људски ресурси

Наши запослени су наша највећа предност. Знање, искуство, и разумевање наших запослених чине наш Завод изузетним. Наша радна снага укључује обучене професионалаце из различитих средина и култура, које одражавају разноликост заједнице којој са поносом служе.

Понос и јединство

Ми смо поносни на посао којим се бавимо и квалитет наше услуге. Ми смо посвећени једно другом и пацијенатима за које смо увек доступни.
Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).
Прихватам Одбијам