Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Добра 2016

Набавка канцеларијског материјала

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка мале вредности-набавка канцеларијског материјала ЈН бр.5-16.pdf

pdfОбавештње о продужењу рока за подношење пријава.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације за ЈН 5/16 канцеларијаски материјал.pdf

pdfИзмењена и допуњена конкурсна документација за ЈНМВ 5/16 - набавка кацеларијског материјала.pdf

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда.pdf

pdfОдговори и појашњење документације 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне докуентацје за ЈН 5/16 канцеларијски матреијал .pdf

pdfИзмењена и допуњена конкурсна документација за ЈНМВ 5/16 - набавка кацеларијског материјала.pdf

pdfОдговори на питање бр.2 ЈНМВ 5/16 .pdf

pdfОдговори на питање бр.3 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОдговори на питање бр.4 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОдговори на питање бр.5 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације бр.3.pdf 

pdfИзмењена конкурсна документација ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације јнмв 5/16.pdf

pdfКонкурсна документација ЈНМВ бр.5/16-канцеларијски материјал-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ.pdf

pdfОдлука о додели уговора за ЈН 5/16 набавка канцеларијског материјала.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору.pdf

 

 

 

Набавка резервних делова за возила

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка у отвореном поступку: Набавка резервних делова за возила ЈН број 2/16.pdf

pdfИзмена и допуна конкурсне документације.pdf

pdfpПречишћен текст - конкурсне документацје за ЈН 2/16.pdf

pdfОдлука о додели уговора за ЈН број 2/16.pdf

pdfИсправка одлуке о додели уговора број 6885 од 09.05.2016. године за ЈН 2/16.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 1 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 2 -  Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 3 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 4 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 5 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 6 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 7 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 8 - Газелакомерц 26.05.2016.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 9 - Н Гласс Сервице 26.05.2016.pdf

 

 

 

Набавка медецинских средстава/санитетског материјала

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка мале вреднсоти: Набавка медицинских средстава/санитетског материјала ЈН 1/16.pdf

docxЈавна набавка мале вреднсоти: Набавка медицинских средстава/санитетског материјала ЈН 1/16 верзија у word-у.docx

pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА - САНИТЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/16.pdf

pdfОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА - САНИТЕТСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/16.pdf

pdfИсправак Одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вреднсоти: Набавкас медицинских средстава/санитетских материјала ЈН 1/16.pdf

pdfОбавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 1 16.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Labra.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Adoc.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Intrex.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Metreco.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Omni.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору PharmaSwiss.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Phoenix.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Sinofarm.pdf

pdfOбавештење о закљученом уговору Superlab.pdf

 

Ова интернет страна користи колачиће сајта, колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (као што је аналитика) и маркетинг колачиће. Посетом и коришчењем овог wеб сајта Ви дајете Вашу сагласност да Ваш претраживач преузме колачиће сајта и (аналитички) колачиће који нису повезани са маркетингом. Ви прихватате коришћење других колачића притиском на дугме „прихвати“. Ако не притиснете дугме „прихвати“, употреба колачића ће бити ограничена на колачиће сајта и колачиће трећих лица који нису повезани са маркетингом (аналитика).
Прихватам Одбијам