Nabavka novogodišnjih paketića u vidu poklon čestitki

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka novogodišnjih paketića u vidu poklon čestitki 16/13

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci dobara broj 16/13


Nabavka lekova

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: nabavka lekova 18/13

Odgovor na pitanja

Tabele iz priloga 3 i 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino Pharm d.o.o.

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o izmeni ugovora br.2983 od 17.03.2014


Nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: Nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala 19/13

Tabele iz priloga 3 i 7

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženom roku za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Galenica Pharmacia d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Grosis d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Labra d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Laviefarm d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Lavija d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru M-line d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Nova grosis d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Pharmaswiss d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sinofarm d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru PMM Surgical d.o.o.

Obaveštenje o obustavi postupka


Nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala 8/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi postupka


Nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper"

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: Nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper" 1/14

Odgovor na pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženom roku za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka kancelarijskog materijala 2/14

Obaveštenje o zaključenju ugovora


Nabavka štampanog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka štampanog materijala 3/14

Prilog

Obaveštenje o zaključenju ugovora


Nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper" pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper" 4/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper" 4/14

Izmena i dopuna odluke broj 2003 od 24.02.2014. godine o dodeli ugovora za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka rezervnih delova za vozila „ Citroen Jumper" 4/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka motornih ulja i maziva

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka motornih ulja i maziva 5/14

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka materijala za održavanje higijene

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka materijala za održavanje higijene 6/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka lekova

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: Nabavka lekova 7/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Apoteka Beograd

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino Pharm doo


Nabavka dobara za restoran društvene ishrane

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: za restoran društvene ishrane za potrebe radnika zavoda 9/14

Odgovor na pitanja

Odgovor na pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Pro Komerc d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tim 99 d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mlekara Pančevo d.o.o.


Nabavka potrošnog materijala za medicinske aparate

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: nabavka potrošnog materijala za medicinske aparate 10/14

Odgovor na pitanja

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda :Nabavka potrošnog materijala za medicinske aparate 10A/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/14 , Schiller d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Arena Mending d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mit d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dem d.o.o

Odgovor na pitanja za JN 10a/14

Odluka o dodeli ugovora: JN 10a/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10A-14


Nabavka putničkih vozila za hemodijalizu - 4 komada

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka velike vrednosti: nabavka putničkih vozila za hemodijalizu - 4 komada 11/14

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka


Nabavka medicinskog gasa

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Nabavka medicinskog gasa 14/14

Odluka o dodeli ugovora: Javna Nabavka 14/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Messer tehnogas a.d.


Nabavka dobara za restoran društvene ishrane

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku: nabavka dobara za restoran društvene ishrane 15/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Nabavka dobara za restoran društvene ishrane 15a-14

Obaveštenje o obustavi postupka za 15A-14


Nabavka pneumatika

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku 17/14: Nabavka pneumatika

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku: Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda JN 18/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija za JN 19/14 : Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 19/14


Nabavka leka Atropin sulfat

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku: Nabavka leka Atropin sulfat JN 20/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka novogodišnjih paketića u vidu poklon čestitki

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka novogodišnjih paketića u vidu poklon čestitki 22/14

Odgovor na pitanja za JN 22/14

Odgovor na pitanja 2 za JN 22/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda za JN 23/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Kupovina sanitetskog vozila sa unutrašnjom opremom za hitne lekarske intervencije

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku: Kupovina sanitetskog vozila sa unutrašnjom opremom za hitne lekarske intervencije za JN 18/14

Odgovor na pitanja za JN 18/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 18/14

Odgovor na pitanja 2 za JN 18/14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 18/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Auto-kuća Kole d.o.o.


Nabavka serverskog sistema i migracija postojećih softvera Kol centra 194

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN 21/14

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: nabavka serverskog sistema i migracija postojećih softvera Kol centra 194 JN 21/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 21/14

Odgovor na pitanja za JN 21/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 21/14

Odgovor na pitanja 2 za JN 21/14

Odgovor na pitanja 3 za JN 21/14

Obaveštenje o produženju roka za JN 21/14

Odgovor na pitanja 4 za JN 21/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 21/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 21/14

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije za JN 21/14

Odgovor na pitanja 5 za JN 21/14

Odgovor na pitanja 6 za JN 21/14

Odgovor na pitanja 7 za JN 21/14

Obaveštenje o produžetku roka za JN 21/14

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 21/14

Odluka o dodeli ugovora u postupku pregovaranja bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ( čl.36 stav 1 tačka 3)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MDS d.o.o

Odluka o izmeni ugovora broj 5290

Odluka o izmeni ugovora broj 20114/1