Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Председник

Др Огњен Јеличић

Члан
Проф. Др Небојша Тасић

Члан
Др Синиша Дучић

Члан
Др Гордана Тодоровић

Члан
Др Горан Милосављевић