Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

Председник

Др Мирјана Обрадовић
Члан
Др Светлана Марић

Члан
Др Сања Мишић

Члан
Др Сања Долашевић

Члан
Др Дубравка Јоксимовић