Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

pdfПозив за подношење понуда за јн 21/17.pdf

pdfКонкурсна документација - јн 21/17.pdf

pdfИзмена и допуна конкурсне документације за јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда.pdf

pdfОдлука о додели уговора за јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору Шилер.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору Арена Мединг.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору Мединг.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору Аб Траде.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 5 - мд имагинг доо јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 8 - интрекс доо јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 13 - хапел доо јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору  мит.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору дем.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 6 - медиком доо јн 21/17.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 14 - мессер техногас ад јн 21/17.pdf

pdfОбавештење озакљученом уговору за партију 2 - тривакс вв доо јн 21/17.pdf