Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 17/13: nabavka usluga održavanja sistema pozivnog centra 194

Obaveštenje o zaključenom ugovoru broj 17/13


Nabavka usluga mobilne telefonije

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka usluga mobilne telefonije 12/14

Odgovor na pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenja ponuda

Odgovor na pitanja 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenja ponuda 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenja ponuda 3

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenja ponuda 4

Izmena i dopuna br. 11697 od 02.09.2014 god

Obaveštenje o produžetku roka br. 11697-1 od 02.09.2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka


Nabavka usluga održavanja i popravki medicinske opreme

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 13/14: nabavka usluga održavanja i popravki medicinske opreme

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dem d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Schiller d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Drager tehnika d.o.o.


Nabavka usluga održavanja i popravki medicinske opreme

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 16/14:Nabavka usluga održavanja i popravki medicinske opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/14

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN 16/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/14

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 16/14

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 16A/14:Nabavka usluga održavanja i popravki medicinske opreme

Odgovor na pitanja za JN 16A/14

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1-JN 16/14

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 3-JN 16A/14