Nabavka usluga održavanja sistema pozivnog centra 194

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 1/15: nabavka usluga održavanja sistema pozivnog centra 194

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/15