Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

NAČELNIK ODELjENjA: dr Ljubinka Marinković specijalista pedijatrije

U okviru Odeljenja zdravstvene operative za pedijatriju obavljaju se specijalistički pregledi dece i pruža hitna medicinska pomoć deci na mestu događaja (teren ili pedijatrijska ambulanta) i u toku sanitetskog prevoza (sa terena ili iz ambulante) do odgovarajuće stacionarne zdravstvene ustanove.

Rad pedijatrijskog odeljenja je organizovan u 5 operativnih smena:

  1. prijem i obrada naloga za intervencije putem telefona „194“
    Pružaju se medicinski saveti. Putem posebnog telefona 011/36 14 350
  2. pedijatrijska ambulanta hitne medicinske pomoći
  3. pedijatrijske ekipe

Pedijatrijska služba unapređuje i proširuje delatnosti kroz kontinuiranu edukaciju kadrova, nabavku savremene opreme i praćenje savremenih dostignuća u oblasti dečije pedijatrije.