Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Kursevi

SEMINAR: OSNOVNO ZBRINJAVANJE KRITIČNO OBOLELOG ILI TEŠKO POVREĐENOG DETETA

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017.godine
SEMINAROSNOVNO ZBRINJAVANJE KRITIČNO OBOLELOG ILI TEŠKO POVREĐENOG DETETU
Broj akreditacije: A-1-2341/17
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 50 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 2.124,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA    18.05.2018  u 9h

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

PRINCIPI VIŠE ŽIVOTNE POTPORE ODRASLIH NA PREHOSPITALNOM NIVOU

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018.
KURS: PRINCIPI VIŠE ŽIVOTNE POTPORE ODRASLIH NA PREHOSPITALNOM NIVOU
Broj akreditacije: A-1-1842/18
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: 12 sati 30 min.
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 6.000,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA 

Dvodnevni kurs
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

PRINCIPI OSNOVNE ŽIVOTNE POTPORE ODRASLIH NA PREHOSPITALNOM NIVOU I UPOTREBA AUTOMATSKOG SPOLJAŠNJEG DEFIBRILATORA

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2275/2018-01
Datum: 21.08.2018. godine
KURS: PRINCIPI OSNOVNE ŽIVOTNE POTPORE ODRASLIH NA PREHOSPITALNOM NIVOU I UPOTREBA AUTOMATSKOG SPOLJAŠNJEG DEFIBRILATORA
Broj akreditacije: A-1-1841/18
Cilјna grupa: lekari i medicinske sestre – zdravstveni tehničari, farmaceuti
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 35 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 4.200,86 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

jednodnevni kurs   
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE TEŠKO POVREĐENIH

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-1697/2017-01
Datum: 19.05.2017. godine
KURS: PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE  TEŠKO POVREĐENIH
Broj akreditacije: A-1-1108/17
Cilјna grupa: lekari i medicinske sestre – zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: 12 sati  30 min
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 6.000,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

dvodnevni kurs

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).
Prihvatam Odbijam