Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Predsednik

 

Miloš Slijepčević

Član
Dr Gordana Čukvas

Član
Dr Vesna Vukoje