Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Direktor

dr Goran Čolaković, specijalista interne medicine

Pomoćnik direktora službi zdravstvenih delatnosti

dr Sergej Pantić, specijalista urgentne medicine

Pomoćnik direktora službi nemedicinskih poslova
Milica Minić, dipl. Pravnik

Sekretar Zavoda
Vera Raič

Glavni tehničar
mt Mića Miletić