Star of life

Gradski zavod
za hitnu medicinsku pomoć

Kancelarije za zaštitu prava pacijenata

Tiršovoj 1, soba 9

Broj telefona kancelarije je: 011/3605-634.

Savetnici primaju pacijente svakog radnog dana od 9:oo do 15:oo časova

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489