Koordinator odseka: dr Mirela Naćić

Glavni tehničar odseka: mt Vladimir Vešković

Broj telefona odseka:

e-mail:

Odsek za prijem i obradu naloga za intervencije, u daljem tekstu Call centar (194), funkcijalno pripadaju Sektoru zdravstvene operative. Njime rukovodi i za njegov rad je odgovoran načelnik i koordinator sektora za prijem i obradu naloga za intervencije.

U Call centru (194) se primaju i obrađuju (distribuiraju) nalozi za hitne medicinske intervencije i nalozi za sanitetski prevoz.

Svi upućeni telefonski pozivi se snimaju iz razloga bezbednosti kako građana, tako i zaposlenih u GZZHMP Beograd. Navedeni snimci se čuvaju u bazi podataka GZZHMP Beograd. Isti mogu biti obrađeni u transkripte samo po nalogu direktora, pomoćnika direktora i načelnika Call centra.

Putem posebnih telefonskih linija pružaju se saveti odraslima i deci.

Operateri Call centar-a (194) po mesečnom rasporedu rada čine doktori medicine-specijalisti, doktori medicine i medicinske sestre-tehničari.

Doktori medicine-specijalisti i doktori medicine vrše trijažu poziva, određuju stepen hitnosti i daju savete. Medicinski tehničari-sestre vrše prijem naloga za sanietski prevoz i po nalogu doktora medicine naloge II reda hitnosti. Medicinski tehničari-sestre primaju samostalno isključivo naloge I reda hitnosti (saobraćajna nezgoda, politraume, javne pozive…).

Svi operateri u Coll centr-u (194) dužni su da u najkraćem mogućem intervalu obave razgovor sa pozivaocem, (tj. trijažu poziva), a naročito u slučajevima kada ih na to upozorava načelnik ili koordinator službe zdravstvene opoerative, kako bi se izbegla situacija nagomilavanja pozivaoca, čiji indikator se očitava na monitoru Koordinatora smene.

Primljeni nalozi su po indeksu urgentnog zbrinjavanja podeljeni u tri kategorije i to:

  • I reda hitnosti (crveni),
  • II reda hitnosti (žuti) i
  • III reda hitnosti (zeleni).

Primljeni nalozi u Call centru (194) prosleđuju se dispečerskom centru na dalju realizaciju.

Dispečerski centar čine načelnik smene, koordinator i dispečeri. Svi zaposleni u dispečerskom centru odgovorni su načelniku smene.

Distribucija naloga vrši se isključivo na osnovu stepena hitnosti primljenih poziva, kao i na osnovu redosleda o vremenu prijema.

Nalog I reda hitnosti (crveni) daje se na realizaciju „odmah“. U slučaju da se sve ekipe nalaze na realizaciji naloga, načelnik i koordinator službe zdravstvene operative dužni su da kontaktiraju pozivaoca kako bi stekli bliži uvid o trenutnom stanju pacijenta i pružili savet za neophodnu pomoć do dolaska ekipe.

Prilikom davanja naloga na realizaciju dispečer je dužan da saopšti ekipi vreme prijema i vreme predaje naloga.

Nalozi II reda hitnosti (žuti) daju se na realizaciju odmah ukoliko postoje slobodne ekipe, pri čemu se uzima u obzir procena udaljenosti ekipa, vreme njihovog zadržavanja, kao i zdravstveno stanje pacijenata.

U slučaju urgencije ili pogoršanja stanja pacijenta načelnik i koordinator zdravstvene operative dužni su da nalog II reda hitnosti preinače u nalog I reda hitnosti.

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).