Edukacija za nemedicinsko osoblje

KURS PRVE POMOĆI U DEČJEM UZRASTU

 grb

KURS: PRVA POMOĆ U DEČJEM UZRASTU
Ciljna grupa: SVI ZAINTERESOVANI (prosvetni radnici, vaspitači ...)
Vreme trajanja kursa: 6 sati
Cena kursa: 2.100,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).