grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-01-3890/2015 od 17.11.2015. godine
ON LINE TEST: ULOGA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U ZBRINjAVANjU POVREĐENIH OSOBA
Broj akreditacije: D-1-1765/15
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja KE: 6 sati učenja, 90 min. rešavanje testa
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 10 (deset)
Cena KE: za zaposlene u Zavodu gratis, ostali 1.500 dinara sa PDV-om

ЕLEKTRONSAKA PRIJAVA ZA ТEST

Kliknite ovde

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).