grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.godine

Nacionalni kurs 1. kategorije: PROFESIONALANA PRVA POMOĆ
Broj akreditacije: А-1-1667/19

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceutski tehničari, Studenti
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 30 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Broj ostvarenih bodova za predavače: 12 (dvanaest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 2.124,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).