Dnevni izveštaj Gradskog zavoda za hitnu medecinsku pomoć

Datum:27.10.2020.

STANjE NA RFZO 
39.308.657,87
 ostalo  
PRILIV:  
PLATE  
PREVOZ  
ENERGENTI  
MATERIJALNI TROŠKOVI  
LEKOVI  
SANIT.MATERIJAL  
 NAKNADA  
ODLIV  
 - PLATE  
 - PREVOZ  
 - ENERGENTI  
 - MATERIJALNI TROŠKOVI

 163.932,00

 - LEKOVI  
 - SANITETSKI MATERIJAL  
 - NAKNADA  12.646.783,96

STANjE RFZO: 26.10.2020.

26.497.941,91
 ostalo  

 

Finansijski izveštaj

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2015.pdf

pdfIzvršenje finansijskog plana.pdf

pdfOdluka.pdf

pdfZavršni račun za 2015.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2016.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2017.pdf

pdfIzveštaj o finansijskom poslovanju za 2016.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2017 - izmene i dopune I.pdf

pdfIzvršenje finansijskog plana GZZHMP Beograd za period I - VI 2017 god.pdf

pdfIzvršenje finansijskog plana GZZHMP Beograd za period I - IX 2017 god.pdf

pdfIzmena i dopuna plana finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2017 godinu  od 11 12 2017.pdf

pdfIzveštaj o finansijskom poslovanju GZZHMP Beograd za I-XII 2017 godine broj 2913 od 07 03 2018.pdf

pdfIzmene i dopune Plana finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2018 godinu br 3188 od 13 03 2018.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2018 godinu br 1415 od 02 02 2018 godine.pdf

pdfIzvršenje finansijskog plana GZZHMP Beograd za period I - VI 2018 god.pdf

pdfIzmene i dopune II plana finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2018 godinu br 8136 od 16 07 2018.pdf

pdfIzvršenje finansijskog plana GZZHMP Beograd za period I - IX 2018 god.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2018 godinu GZZHMP Beograd Izmene i dopune III.pdf

pdfIzmene i dopune IV Plana finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd prema Predlogu broj 14454 od 12 12 2018.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2019 godinu br 653 od 22 01 2019.pdf

pdfFinansijski dnevni izveštaji GZZHMP Beograd 20 02 2019.pdf

pdfFinansijski dnevni izveštaj GZZHMP Beograd 21 02 2019.pdf

jpgFinansijski dnevni izvestaj GZZHMP Beograd 25 02 2019.jpg

jpgFinansijski dnevni izvestaj GZZHMP Beograd 26 02 2019.jpg

pdfFinansijski dnevni izvestaj GZZHMP Beograd 27 02 2019.pdf

pdfFinansijski dnevni izvestaj GZZHMP beograd 28 02 2019.pdf

pdfIzveštaj o izvršenju budžeta za 2018-tu godinu.pdf

pdfIzveštaj o finansijskom poslovanju i Izvršenju finansijskog plana GZZHMP Beograd za 2018 godinu broj 3007 i 3007/1 od 18 03 2019 g.pdf

pdfizveštaj o izvršenju budžeta u periodu 01 01 2019 - 31 03 2019.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja za 2019 god GZZHMP Beograd Izmene i Dopune I.pdf

pdfNedeljni finansijski izveštaj GZZHMP Beograd.pdf

pdfNedeljni finansijski izvestaj GZZHMP Beograd 12 08 2019.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za period I - VI 2019 god broj 8669 od 29 07 2019.pdf

pdfIzmene i dopune II Plana fininsijskog poslovanja GZZHMP Beograd broj 8870 od 01 08 2019.pdf

pdfNedeljni finansijski izveštaj GZZHMP Beograd 19 08 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 25 11 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 02 12 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 09 12 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 16 12 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 23 12 2019.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 13 01 2020.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 20 01 2020.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 27 01 2020.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 03 02 2020.pdf

pdfPregled sredstava GZZHMP Beograd 11 02 2020.pdf

pdfPlan finansijskog poslovanja GZZHMP Beograd za 2020 godinu br. 1165 od 29.01.2020.pdf

pdfIzveštaj o izvršenju budzeta u periodu od 01.12.2019 - 31.12.2019.pdf

pdfIzmene i dopune Finansijskog plana GZZHMP Beograd broj 4885. od 27.05.2020.pdf

pdfIzveštaj o izvršenju finansijskog plana za I-VI 2020.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).