Centrala

tel. 011/3615-001
011/3614-690

Direktor

Prim. dr spec. interne medicine Goran Čolaković, direktor

tel. 011/3615-007
fax. 011/3613-489
email: drcolakovic@beograd194.rs

Sekretar direktora

Vera Raič

email: hitnapomocbgd@eunet.rs

Pomoćnik direktora službi zdravstvenih delatnosti

dr spec. urgentne medicine Pantić Sergej

tel. 011/3615-007
email: sergej.pantic@beograd194.rs

Odeljenje za stručno usavršavanje

Načelnik van.prof. dr sci. med. Slađana Anđelić

tel. 011/3615-015
email: smc@beograd194.rs

Hemodijaliza

tel. 011/3615-011

Transportna služba

tel. 011/3614-070

Saveti lekara

Saveti za odrasle
tel. 011/3615-008,

Pedijatrijski saveti
tel. 011/3614-350

Zdravstveni saradnik

Slaviša Stojanović, dipl. spec. pedagog i porodični terapeut

tel. 064/843-56-48

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti

Maja Marinković, dip. pravnik

tel. 011/3615-705

email: maja.marinkovic@beograd194.rs

Savetnik pacijenata

Tiršova 1, soba 9
tel. 011/3605-634

Kontakt Info

01

Gradski zavod za hitnu medecinsku pomoć

Adresa

Franše D'Eperea

Email

hitnapomocbgd@eunet.rs

Telefon

+381 11 36 15 001

Fax

+ 381 11 36 13 489

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).