Služba zdravstvene delatnosti


dr medicine

dr med. specijalista

zdravstveni saradnik

viši med. tehničar

medecinski tehničar farmaceuti vozači ukupno
124 108 1 14 258 4 251 760

Služba nemedecinskih poslova


visoka stručna sprema

viša stručna sprema

srednja stručna sprema

vk radnici

kv radnici pk radnici ukupno
10 15 13 18 27 20 103
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).