pdfOdluka o izboru kandidata 18.05.2018.


pdfOglas za prodaju polovnih vozila.pdf

pdfJavni oglas za prodaju rashodovanih rezervnih delova za vozila.pdf


pdfOdluka o izboru kandidata za vozača.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata za doktora.pdf 


pdfOdluka o izboru dva medicinska tehničara u radni odnos. pdf

pdfOglas za prodaju polovnih automobila.pdf


pdfOglas za prodaju rashodovanog, neispravnih i nekompletnih vozila prikuplajnjem pismenih pouda. pdf

pdfOglas za prodaju rashodovanih vozila 10 11 2016.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata 24 11 2016.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata 29 11 2016.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata 21 02 2017.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata 21 03 2017.pdf


pdfOglas za prodaju rashodovanih vozila 27 04 2017.pdf 

pdfOdluka o izboru kandidata 10 05 2017.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata 16 05 2017.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata za vozača i automehaničara - 19.06.2017.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata za vozača - 24 07 2017.pdf

pdfOdluka o izboru 10 medicinskih  tehničara - 28 09 2017.pdf

pdfIzmena odluke o izboru kandidata - 29 09 2017.pdf


 pdfOglas za prodaju rashodovanih vozila - 03 10 2017.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 30 10 2017.pdf

pdfOglas za prodaju rashodovanih vozila 09 11 2017.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 1 12 2017.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata za medicinskog tehničara - 1 12 2017.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 4 12 2017.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 4 12 2017.pdf


 pdfOglas za prodaju rashodovanih vozila - 25 12 2017.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 19 07 2018.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 16 10 2018.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 30 11 2018.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 8 01 2019.pdf

pdfOglas za prodaju vozila - 28 01 2019.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 28 02 2019.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 28 03 19.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 08 05 2019.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 05 07 2019.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 28 08 2019.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 31 10 2019.pdf


 pdfOdluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti.pdf

pdfOdluka o ponistenju dela oglasa 18 11 2019.pdf


 pdfOglas za prodaju rashodovanih, neispravnih i nekompletnih vozila prikupljanjem pisanih ponuda.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 22 11 2019.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 20 12 2019.pdf

pdfOdluka o izboru kandidata - 17 01 2020.pdf


 pdfOglas za prodaju rashodovanih, neispravnih i nekompletnih vozila prikupljanjem pisanih ponuda.pdf

pdf Javni oglas za prijem u radni odnos - 20 02 2020.pdf 


 pdfOdluka o izboru kandidata - 04 03 2020.pdf

 pdfJavni oglas za prijem u radni odnos - 07 05 2020.pdf


 pdfOdluka o izboru kandidata - 25 05 2020.pdf

 pdfJavni oglas za prijem u radni odnos (lekari) - 12 08 2020.pdf


 pdfJavni oglas za prijem u radni odnos (vozači i spremačica) - 12 08 2020.pdf

 pdfOdluka o izboru kandidata  - 25 08 2020.pdf


pdfOdluka o izboru kandidata  - 25 08 2020.pdf

pdfJavni oglas za prijem u radni odnos - 04 09 2020.pdf


pdfOdluka o izboru kandidata - 16 09 2020.pdf

pdfJavni oglas za prijem u radni odnos - 06 10 2020.pdf


pdfOdluka o izboru kandidata - 21 10 2020.pdf

 

 

 

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).